Защо и кога е необходимa отопластика?

Защо и кога е необходимa отопластика?

Корекция на уши
Отопластика - пластична операция на ушите

Ушите са едни от най-забележимите елементи от структурата на лицето ни. Тяхната форма е отговорна за неговото излъчване, което, от своя страна, придава нужната увереност. Ако ушите са твърде отдалечени от главата обаче (т.нар. „стърчащи уши“), това ще повлияе върху самочувствието ни, в резултат на недобрата симетрия между лицевите елементи. Естетическа деформация се проявява още в ранна детска възраст, което е предпоставка децата да са обект на подигравки в училище. Извършването на отопластика може да коригира този проблем, за да се почувствате уверени и красиви.

В клиника “Д-р Мухамет Дилбер” може да бъде извършена хирургична корекция на уши, която ще придаде желаната форма на ушите. Д-р Дилбер е специалист в областта на отопластиката и вече е един от утвърдените хирурзи в тази област. В клиниката в Турция можете да извършите нужната корекция на ушите с видими резултати.

Защо е необходима отопластиката?

Главната задача на извършваната процедура е прибиране на отдалечените от главата уши, което ги прави да изглеждат стърчащи. Отопластика може да се приложи и при нужда от друга естетическа корекция на ушите, която пациентът смята за необходима – корекция на несъвършенства във формата на ушната мида, върха, големината и други.

Групата пациенти, на които се прилага отопластика, е концентрирана във възрастовия диапазон между 7-14 годишна възраст. Въпреки това, немалък е броят и на по-възрастните, които желаят да извършат корекция на ушите си. Стърчащите уши биха предизвикали подигравките на другите деца в училище, а 7-14 години е именно възрастта, в която то е сериозна част от живота им. Това би довело до тежка психологическа травма, предвид възрастта на детето, която няма как да не остави отпечатък в живота му. След извършване на корекцията на ушите, ще се радвате на отлични резултати в някогашната проблемна област. Подобрението на външния вид, вследствие на отопластиката, неименуемо ще повиши и самочувствието ви.

Кога е необходимо извършването на отопластика?

Подлагането на пластична операция за коригиране на ушите е по лична преценка или решение на родителя (ако става въпрос за непълнолетно лице). Отопластиката е естетическа интервенция, която ще придаде желаната форма на ушите и би била подходяща да се приложи, когато:

  • ушите са твърде отдалечени от главата и „стърчат“
    Извършването на отопластика ще прибере стърчащите уши близо до главата, като за целта се моделира хрущялът, за да се позиционират ушните миди. Без значение колко силно е изразено стърченето, извършването на корекция на ушите ще ви спести дискомфорта и подигравките, на които може да станете обект, особено в училищна възраст.
  • ушите са прекалено големи
    Понякога ушните миди порастват повече, отколкото е необходимо и се получава асиметрия между формата на лицето и големината им. Отопластиката може да коригира големината и формата на ушите, съобразно големината и формата на лицето, за да ги направи естетически по-добре изглеждащи.
  • асиметрия между двете уши
    В някои случаи е възможно да се прояви асиметрия между двете уши – когато едното е по-голямо от другото, едното стърчи повече от другото. Извършването на корекция на ушите ще оформи проблемната зона, за да се получи пълна лицева симетрия, в която успешно се хармонизират ушите и останалите лицеви елементи.

НЯМА КОМЕНТАРИ

Коментирай