Технологиите в училище

Технологиите в училище

Технологиите в училище
Развиващите се технологии

Никой не може да оспори факта, че обучението на децата ни в училище е на светлинни години назад от съвременните технологии, с които си служат те извън училище.

В момента половината от училищата в страната все още използват черна дъска и тебешир. Въпреки, че държавата финансира оборудването на компютърни кабинети във всички училища в страната, голяма част от тях не се използват по предназначение.

При проведени в световен мащаб проучвания, относно обучението в училище, са били изтъкнати три основни проблема:

Обучението в училище трябва да цели подготовката на учениците за живота. Трябва да са конкурентноспособни и да могат да си намерят подходяща работа след завършването. Имайки предвид, че технологиите са неразделна част от всяка една професия, децата трябва да излизат от училище подготвени, да ги използват.

Технологиите са изключително полезни в ефективното учене в училище. Те могат да увеличат интереса на учениците към материала, който трябва да се усвоява.

Приложение на технологиите в училище, за развиване на уменията за екипна работа и учене, с цел постигане на по- високи резултати.

Тези основни въпроси налагат и промени в подхода на учителите към децата, за да постигнат по-високи резултати.

Технологиите биха позволили да се осигури индивидуален подход към всеки ученик. Така учителите ще могат да се фокусират към пропуските в знанията на всеки от възпитаниците си поотделно.

Възможността за дистанционно обучение също би могла да подпомогне подобряването и достъпността на обучението на всички.

Инициативата за внедряване на технологиите в българското училище се приема радушно от всички – ученици, учители и родители. За жалост това все още е само инициатива. Дори и електронните дневници са изключителна рядкост. Колко по-бързо и удобно би могло да бъде нанасянето на оценките в такъв дневник. Всеки учител, вместо с дневник, ще влиза в клас с мощен таблет или лаптоп, от който ще въвежда оценките, които пише в часа. С това устройство преподавателят ще е в мрежова връзка с всички компютри или таблети в класната стая и ще може проверява на момента кой какво пише, как се справя с индивидуално поставената му задача и с какво може да помогне за успешното изпълнение.

Така и родителите ще могат по всяко време да проверяват на какво ниво е обучението на детето им, кои са силните и слабите му страни.

Да гледаме оптимистично и да се надяваме, че и хората, от които зависи тази промяна, ще поискат това да се случи по-скоро.

НЯМА КОМЕНТАРИ

Коментирай